četrtek, 08. marec 2012

SLON

Last night in my workshop was busy again - Jan worked on his little Chamaecyparis, prepared it for exhibition in Celje, Tomaž Marija and Roland were here for short visit, Miha re-potted his azalea in it's first bonsai-pot. Azalea has nice developed root-cake so there was no problems with re-potting. The pot fits it perfectly, it will be even more visible when azalea will open it's flowers. From now on Miha will concentrate on work on crown.

Sinoči je bilo v delavnici spet zelo živahno. Jan je svojo malo pacipreso pripravljal za razstavo v Celju, Tomaž, Marija in Roland so prišli na ogled, Miha je azalejo presadil v prvo bonsajsko posodo. Azaleja ima lepo razvito koreninsko torto in s presajanjem ni bilo težav. Posoda ji popolnoma pristaja, še bolj bo prišla do izraza ob cvetenju. Zdaj se bo Miha posvetil delu na krošnji.
Main aim of the evening was Janez's pine, which we started to work on already three weeks ago. We created great elegant tree featured nice line. What a tree for meditation. Next spring it will be re-potted in to round unglazed pot and the figure will be perfect! Pine has made ​​a remarkable transformation. Janez - good job!

Glavni cilj večera je bil Janezov bor, ki smo ga začeli obdelovati že pred tremi tedni, zdaj pa je končno dočakal svoj večer. Nastalo je izjemno elegantno drevo z izrazito linijo, ki kar kliče po meditaciji. Še okrogla neglazirana posoda naslednjo pomlad in podoba bo popolna! Bor je napravil izjemno preobrazbo. Bravo, Janez!

Pinus sylvestris, June 2011

Pinus sylvestris - when arrived in to TORA workshop

Pinus sylvestris - after


P.S.: I will write about elephant from the headline next time ;-)

P.S.: O slonu iz naslova bom pisal naslednjič ;-)

P.P.S.: Today was a collecting day!

P.P.S.: Danes je bil dan za kopanje jamadorijev!

5 komentarjev:

Janez pravi ...

Tomaž ne bodi malenkosten, saj si imel veliko zaslug vmes! Hvala za pomoč!

Tomaž Kovšca pravi ...

V bistvu mi je pomembno le to, da v delavnici nastajajo vrhunska drevesa! Da napredujemo in se mamo fajn!

Roland Petek pravi ...

Ekola jaz vama za tole fantastično drevo obema čestitam. Vidva si pa določita deleže :)

Šalo na stran, res je zelo dober!

Miha Oberstar pravi ...

Vse čestitke.

Gregor Goričar pravi ...

Ko sem ga videl še v živo moram rečt, da me je fasciniral!
Čestitke obema.