petek, 02. marec 2012

BUKVA

This time only Miha came to weekly workshop. He says that working one to one is better, he learns more. For sure. It is completely different if one can concentrate only on one tree. We worked on small Fagus sylvatica - small only by centimeters. It is very old tree, has incredibly dence crown and has some fine details. Only nebari is missing. But, maybe Miha will improve nebari with grafting. Then he'll get a great tree. We started outside, at warm spring sun. First we cut off the right top branch. Tree gain the movement and tapering.

Tokrat je bil tu le Miha. Pravi, da je ena na ena veliko bolje delati, da se več nauči. Gotovo. Povsem drugače je, če se lahko osredotočiš le na eno drevo. Delala sva na mali bukvi, ki pa je mala le po centimetrih. Gre za staro drevo, ki je neverjetno razvejano z nekaj izjemnimi detajli. Edino kar mu manjka, je nebari. Morda pa se bo Miha odločil in poskušal nebari izboljšati s cepljenjem. Potem bo imel vrhunsko drevo. Začela sva zunaj, na toplem spomladanskem sončku in najprej odrezala desni vrh. Drevo je tako pridobilo na gibanju in ožanju.
Then we positioned important branches with minimum wiring. Most work was done by cutting, the rest was done by nature. Well, there is still some work, but for now this is it. Fagus started it's bonsai-journey.

Potem sva z minimalno žičenja usmerila najpomembnejše veje. Večino dela sva opravila kar z obrezovanjem, saj je vse ostalo že opravila narava. No, kar nekaj dela je še, toda za zdaj je to to. Bukev je stopila na bonsajsko pot.


Ni komentarjev: