petek, 23. marec 2012

GNEČA

This time workshop was crowded! :-) Weekly workshops in TORA atelier are well implemented and the response of students is very good.

Tokrat je bila v delavnici že kar gneča! :-) Tedenske delavnice v TORA ateljeju so se lepo uveljavile in odziv je zelo dober.


A few trees did a step forward; Jan re-potted his Acer and Juniperus in to first bonsai-pots. Acer got interesting pot, a bit too large, but it will be great in the autumn with Acer's red leaves. Until then the tree will rest. Juniperus will be shaped before the summer.

Kar nekaj dreves je v sredo napravilo korak naprej; Jan je presadil javor in brin v prvi bonsajski posodi. Javor je dobil zanimivo posodo, sicer nekoliko preveliko, ki pa bo zaživela ob jesenski rdeči barvi listov. Do trakrat bo javor počival. Brin pa bo definirano obliko dobil še pred poletjem.Janez has no jaundice, he was working on Cotinus! :-)

Janez nima zlatenice, ampak je delal na ruju! :-)


Nik wired an interesting Ulmus. It is different, isn't it?

Nik je ožičil zanimiv brest. Drugačen je, kajne?


Marija wired her Juniperus squamata.

Marija je ožičila brin squamata.


We'll continue next Wednesday. It will be very interesting.

Naslednjo sredo pa naprej. Bo zelo zanimivo.

Oh yes, me and Miha finally coordinate our time-schedule and we worked on one of his great spruce. This time we only opened it and let the air and sunshine into the crown. First step. We'll do the next in autumn!

A ja, pa z Mihom sva končno uskladila čas in delala na eni od njegovih številnih vrhunskih smrek. Tokrat sva jo le razprla, spustila zrak in svetlobo v krošnjo. Prvi korak torej. Naslednji mogoče že jeseni!
Ni komentarjev: