sobota, 07. april 2012

MATJAŽ

Matjaž spent the Easter Saturday in TORA atelier. He is from Slovenian coast; he has a lot of theoretical knowledge, but almost no practical experiences. So we picked up a special material, field elm, Ulmus campestre and we created really nice, classical tree. Like it a lot! Matjaž will have a lot of work to do with this tree and if he'll take proper care, it can be in exhibition form in just one season. We can easily imagine how the tree will look with some additional branch structure, that will make the picture even more perfect. Just a proper pot next spring ... Not bad for a first time, don't you think? 

Velikonočno soboto je v Torinem ateljeju preživel Matjaž. Doma na Obali, z veliko teoretičnega znanja, a brez praktičnih izkušenj. Zato sva izbrala prav poseben materijal, navadni brest, Ulmus campestre in nastalo je lepo, klasično drevo. Zelo všeč! Drevo, s katerim bo imel Matjaž dovolj dela in če bo pravilno skrbel zanj, je lahko že v eni sezoni lepo razstavno drevo. Zlahka si je predstavljati dodatno razvejanost, ki bo sliko napravila še bolj popolno. Le še prava posoda prihodnjo pomlad ... Ni slabo za prvič, kaj?  

Matjaž concentrating

Matjaž finishing wiring

Preparing for photo-shooting

Ulmus campestre - before

Ulmus campestre - after


P.S.: Atelier TORA still invites all to our school, if you are interested just join our students!

P.S.: Atelje TORA še naprej vabi vse, ki vas zanima poglobljeno šolanje, da se pridružite našim študentom!

2 komentarja:

Miha Oberstar pravi ...

foto šuting si napisal :-)

Tomaž Kovšca pravi ...

Pa res :-)