petek, 09. november 2012

MIHA

It is always nice when a new member joins the Tora group. But this time a new member wasn't just anybody - Miha joined us in atelier! I am glad that he finally decided to come. He has really great material in his garden, so we can expect a quick progress and a great results from him. For now, he brought in the smallest tree from his collection of yamadoris - a compact mugo pine.

Vedno je lepo, ko se skupini Tora pridruži kak nov član. Ampak tokrat to ni bil kdorsibodi, ampak se nam je v ateljeju pridružil Miha! Vesel sem, da se je končno odločil, prebil led in prišel na delavnico. Glede na to, da ima izvrsten materijal, lahko pričakujemo hiter napredek in izjemne rezultate. Za uvod je prinesel najmanjše drevo iz svoje zbirke jamadorijev - kompaktno ruševje.Because we are a school we don't hurry with work. After analysis of his tree Miha has a headache, but after that he worked on it with a pleasure. It was only enough time for work on deadwood; so the story of this tree will be continued at next workshops.

Glede na to, da gre za šolo, se nam z obdelavo nikamor ne mudi. Miho je po analizi drevesa bolela glava, kasneje pa se ga je z veseljem lotil. Časa je bilo dovolj le za delo na suhem lesu; zgodba se bo nadaljevala na naslednjih delavnicah.Second Miha worked on his red pine, after that he joined Janez who wired another branch on his Japanese pine.  

Drugi Miha je delal na svojem rdečem boru, kanseje pa se je pridružil Janezu, ki je na japonskem boru natančno ožičil še eno vejo.


P.S.: See you tomorrow at SBK workshop in Solkan!

P.S.: Jutri se vidimo na delavnici SBK v Solkanu!

Ni komentarjev: