ponedeljek, 26. november 2012

TOMAŽ

I think I already wrote once that for me working on trees that are already a step or two away from the first design is a great pleasure. When details matters - details that can distinguish good from bad bonsai. When Tomaž called me, we quickly agreed for a session in the atelier: he brought three trees, on which he is kind of stucked and now need advice on how to proceed. We analyze all three, but most of the time we devoted to work on red pine, which will complete the transformation already this Wednesday.

Mislim, da sem enkrat že zapisal, da mi je v vedno večje veselje delati na drevesih, ki so že korak ali dva oddaljena od prvega oblikovanja. Ko pridejo na vrsto podrobnosti, ki lahko ločijo dober bonsaj od slabega. Ko me je poklical Tomaž, sva se hitro dogovorila za termin v ateljeju: prinesel je tri drevesa, na katerih je nekako obstal in zdaj je potreboval nasvete, kako naprej. Preanalizirala sva vse tri, največ časa pa posvetila rdečemu boru, ki bo dokončno preobrazbo najverjetneje doživel že to sredo.
 
 
If you have a bonsai at home that you brought him up to a certain level, but you do not know what to do next, you are invited to the studio. Together we will find solutions that will get the most from the tree!
 
Če imate torej doma bonsaj, ki ste ga pripeljali do določenega nivoja, ne veste pa, kako naprej, ste vabljeni v atelje. Skupaj bomo našli rešitve, ki bodo iz drevesa izvlekle največ!

Ni komentarjev: