četrtek, 22. november 2012

ŽIVE ŽILE

Last night was much more peaceful in the Tora atelier than last Wednesday :-) , but the atmosphere more busy! Marija and Miha have found out that even one small branch can mean a lot of work with wiring:
 
Sinoči je bilo v ateljeju Tora veliko bolj mirno, kot prejšnjo sredo :-) , vzdušje pa bolj delavno! Marija in Miha sta ugotovila, da tudi ena majhna veja lahko pomeni veliko dela pri žičenju:
 
 
Roland was discovering live veins on his juniper, the tree will regained its form in following sessions. As an archaeologist he has discovered the treasures of living veins under dead bark; live veins give the tree a unique charm. Contrast between dead and living wood will be really remarkable on this juniper.
 
Roland pa je na svojem brinu, ki bo v naslednjih seansah spet dobil formo, odkrival žive vene. Kot arheolog je pod odmrlo skorjo odkrival zaklade živih ven, ki drevesu dajejo svojevrstno draž. Kontrast mrtvega in živega lesa bo na tem brinu res izjemen. 
 
 

Ni komentarjev: