sreda, 22. april 2015

PROBLEM ENE VEJE

This is the continuing story of Crataegus. The beginning is here. Meanwhile the tree turn green, it produced nice, fresh leaves. Many times one can be bothered with just one branch on the tree. I remember that I find the right position of the branch on one Pine after a year of studying. Now, I was bothered with the first left branch on this tree. The branch is to massive and I was not satisfied with the look.

To je nadaljevanje zgodbe o glogu. Začetek je tule. Med tem je drevo ozelenelo in na vejah so zrastli lepi sveži listi. Velikokrat se zgodi, da te na drevesu moti ena veja. Spomnim se, kako sem pozicijo za eno vejo na boru našel šele po enem letu študiranja. Zdaj me je motila prva leva veja na tem drevesu. Veja je premasivna in nisem bil zadovoljen z izgledom.


The easiest way to dealing with such a problem is a cut. But when you cut the branch this is for ever. You can not attach it back. So first I cut the lover part of the branch in photoshop:

Najlažja rešitev takšnega problema je rezanje. Toda, ko vejo odrežeš, jo odrežeš za vedno. Ne moreš je prilepiti nazaj. Pred rezanjem sem tako spodnji del veje odrezal v fotošopu:


The tree look young and for now I'll not go for it. Instead I divided the branch in two separate clouds and bend the lower one back. In this way the tree looks much older. Anyway, Crataegus needs some more years to mature before it will be ready for show, and meanwhile I'll know what to do with that branch. But if I cut it now, then there is no way back.

Drevo izgleda mlado in za zdaj se za rez ne bom odločil. Namesto tega, sem vejo razdelil v dva oblačka in spodnjega skrivil nazaj. Tako drevo zgleda veliko starejše. Kakorkoli, glog potrebuje še kar nekaj let, da bo dozorel za razstavljanje, med tem pa bom že našel rešitev za vejo. Če pa bi jo odrezal zdaj, poti nazaj ne bi bilo več.


Crataegus resting in my garden ...četrtek, 16. april 2015

BEFORE/AFTER

Juniperus sabina, Februar 2017

Juniperus sabina, Februar 2017

Juniperus virginiana, September 2016

Juniperus virginiana, November 2016

Pinus sylvestris March 2015

Pinus sylvestris April 2016


Picea abies 2011

Picea abies 2016

Juniperus sabina, Februar 2016

Juniperus sabina, Februar 2016

Picea abies, Februar 2016

Picea abies, Februar 2016

Pinus sylvestris, October 2014

Pinus sylvestris, January 2016

Carpinus orientalis, December 2015

Carpinus orientalis, December 2015

Picea abies, December 2015

Picea abies, December 2015

Picea abies, November 2015

Picea abies, November 2015

Juniperus sabina, October 2015

Juniperus sabina, October 2015

Pinus sylvestris, October 2015

Pinus sylvestris, October 2015

Olea oleaster, October 2015

Olea oleaster, October 2015

Juniperus virginiana, October 2011

Juniperus virginiana, October 2015


Olea oleaster, October 2015

Olea oleaster, October 2015

Picea abies, September 2015

Picea abies, September 2015

Juinperus virginiana, December 2014

Juniperus vrginiana, August 2015
 
Juniperus chinensis, August 2015

Juniperus chinensis, August 2015

Pinus sylvestris October 2013

Pinus sylvestris August 2015

Pinus sylvestris 2012

Pinus sylvestris 2015

Picea abies, September 2014

Picea abies, July 2015

Pinus sylvestris 2010

Pinus sylvestris, June 2015

Juniperus virginiana, 2013

Juniperus virginiana, May 2015


Juniperus pfitzeriana, 2011

Juniperus pfitzeriana, May 2015

Pinus sylvestris, May 2015

Pinus sylvestris, May 2015

Fagus sylvatica, April 2015

Fagus sylvatica, April 2015

Pinus mugo, April 2015

Pinus mugo, April 2015

Juniperus sabina, March 2015

Juniperus sabina, March 2015

Picea abies, December 2014

Picea abies, January 2015


Picea abies

Picea abies

Picea abies

Picea abies

Crataegus s.p., March 2012

Crataegus s.p., March 2015

a