nedelja, 28. april 2013

BEŠTJA

Even though I know that I am always surprised by how good trees the boys have home. Rough diamonds, but within a few years this trees will be excellent bonsai. Again, we met with the Maribor branch of Tora bonsai school, Dušan joined the group.
 
Saj vem, ampak vseeno me vedno znova preseneti, kako dobra drevesa imajo fantje doma. Še neobrušene diamante, ki pa bodo v nekaj letih vrhunski bonsaji. Spet smo se srečali z Mariborsko podružnico šole Tora, skupini se je pridružil še Dušan.
 
 

The tree that I was impressed this time and which by my opinion has a very good potential is Andrej's Prunus mahaleb. Apparently in nature did not look anything special; potential has only begun to show in the pot, finally, we gave a great future to tree with first step at the last meeting in Maribor.
 
Drevo, ki me je tokrat navdušilo in ki ima po moje zelo dober potencial, je Andrejeva rešelika. V naravi menda ni izgledala nič posebnega; potencial se je začel kazati šele v posodi, dokončno pa smo odlično prihodnost drevesu zakoličili na zadnjem srečanju v Mariboru.
 

 
It is a massive tree, with the first work on dead wood (we tried something different and new techniques), and with the choice of front Andrej discovered the best possible line.
 
Gre za masivno drevo; Andrej je s prvo obdelavo suhega lesa (preizkusili smo nekaj različnih in novih tehnik), in izbiro prednje strani izluščil najboljšo možno linijo.  
Next step is building of the crown, the first primary branches. In this kind of species this goes very fast. Nebari which is not ideal is the minor defect of this tree, but in such a great material that's not a serious error.
 
Zdaj je na vrsti graditev krošnje, najprej osnovnih vej. Pri tej vrsti gre to zelo hitro. Manjša pomankljivost na drevesu je le nebari, ki ni idealen, ampak pri takem drevesu tudi to ni huda napaka.
 
 
P. S.: If you want to join Maribor, S. Primorska or the central group of Tora bonsa school, you are welcome!
 
P.S.: Če se želite pridružiti Mariborski, S. Primorski ali centralni skupini šole Tora, ste dobrodošli!

PPS: Prunus at the photo below is also in the phase of building a crown and a few years away from the target. But the contrast between the delicate white flowers and coarse skeleton, these days is really remarkable!
 
P.P.S.: Spodnja rešelika je tudi v fazi graditve krošnje in še nekaj let stran od cilja. Ampak kontrast med nežnimi belimi cvetovi in grobim skeletom je v teh dneh res izjemen!
 

6 komentarjev:

Anonimni pravi ...

Nebari je ena izmed redkih stvari pri bonsaju, ki se sama od sebe, oziroma s časom, ne izboljša. Tako kot, recimo, struktura krošnje, ali tekstura in barva skorje. Če je že zdaj "suboptimalen", ne bo nikoli boljši. To pa je za drevo precejšnja pomanjkljivost.

Tomaž Kovšca pravi ...

No, redko katera stvar se pri bonsaju sama od sebe izboljša ;-)! Struktura krošnje pa sploh ne, če se sakramensko ne trudiš. Nebari pri tem drevesu je, tako kot si zapisal (ali zapisala, bogsigavedi) suboptimalen, ni pa za nič. In da se ga izboljšati, ampak tudi če se ga Andrej ne bo odločil cepiti z novimi koreninami, bo OK. Je namreč tako, da več kot ima drevo gibanja, manj potrebe je po nadoptimalnem :-) nebariju. Poglej npr. brine - praktično brez nebarija zažigajo s svojim gibanjem, mrtvim lesom in ostalim. Bolj kot je drevo ravno, več ožanja potrebuje in bolj optimalen nebari. Klasičnega čokana si brez idealnega nebarija ne znam predstavljati. In zato trdim, da podoptimalen nebari pri tem drevesu ni večja napaka.
Hvala za komentar, pa oglasi se še kaj!

Anonimni pravi ...

Saj ne pravim, da je nebari zanič.

Cepljenje je varianta za izboljšave, tako nebarija kot krošnje, ja. Ampak to je že precej napredna tehnika, sploh če v zakup vzameš še izid t.j. preživetje cepiča. A se s tem tudi ukvarjate na Torinih delavnicah?

Kaj pa vem, no. Po mojem mnenju brini s fantastičnim gibanjem in mrtvim lesom, a brez pravega nebarija, ne zažigajo. Sploh. A to je stvar okusa. Ali pa izbire pravega materiala, kajne. ;-)

Tomaž Kovšca pravi ...

V bistvu jaz ne poznam brina z dobrim nebarijem. Na čelu z mojimi. Pa mislim, da niso slabi. Prav rad bi videl kakšen brin z dobrim nebarijem - če veš za kakšnega, me prosim opozori. In tu mislim na nebari, kot ga imajo klasični japonski javorji, bukve ... ali kak bor v čokan slogu. Da, tudi s cepljenjem se ukvarjamo v Tori in določene tehnike omogočajo 100 % uspešnost! ;-)

Anonimni pravi ...

A potem po tvojem mnenju brinov z dobrimi nebariji sploh ni, ali (samo) ti ne veš zanje?

Po nasvete glede cepljenja se bom pa morda oglasil.

Tomaž Kovšca pravi ...

KOt pri vsaki stvari so najbrž tudi pri brinih izjeme. Samo jaz za brine z optimalnimi nebariji res ne vem oz. jih še nisem videl. V šolo pa si seveda vabljen!