sobota, 12. oktober 2013

SREDA

Also last Wednesday  studio was full of working atmosphere, there were six trees in styling. Tora bonsai school in full swing! :-)

Tudi prejšnjo sredo je bil atelje poln delovne vneme, tokrat je bilo v obdelavi kar šest dreves. Tora v polnem teku! :-)

Ni komentarjev: