četrtek, 25. marec 2010

DAMA

Prunus mahaleb, this old lady, has a special meaning for me. Whenever I am working on her I feel respect. I am respecting being who felt a lot of everything - old bark is from time when Italian occupants marching through our land, she saw my parents growing up. Now she inspire us on different way - as tree in the pot talking its stories to the admirers. Quietly and again and again every spring. As so many years before.

Ta rešeljika, stara dama, ima pri meni poseben status. Vedno, ko delam na njej, občutim spoštovanje do bitja, ki je občutilo že toliko vsega - starodavna skorja je iz časov, ko so po Primorski še korakali italijanski okupatorji, videla je odraščanje mojih prednikov. Zdaj navdihuje na drugačen način - kot drevo v posodi občudovalcem pripoveduje svoje zgodbe. Tiho in vedno znova, vsako pomlad, kot že toliko let.


March 2004


March 2010

This year I changed humus in the pot with pure acadama. A little bit of cutting and wiring and she is ready for new season. Highlight of the season will be the International bonsai show in hotel Mons in the beginning of May.

Substrat z velikim deležem humusa sem ob letošnji presaditvi zamenjal s čisto akadamo. Nekaj malega obrezovanja in žičenja in pripravljena je na novo sezono. Vrhunec bo gotovo doživela v začetku maja na mednarodni razstavi v Monsu!

Ni komentarjev: