sreda, 31. marec 2010

PROCUMBENS

There is not so many chances to work on good cascade. Today Roland came in Tora in Ljubljana and we worked on Juniperus procumbens. Really nice species, more than appropriate for bonsai, piece which Roland brought to workshop was really good. This material was already prepared before, we just added the final touch.

Redko imam priložnost delati na dobri kaskadi. Danes se je v podružnici Tore v Ljubljani oglasil Roland in obdelala sva brin vrste procumbens. Izjemna vrsta, več kot primerna za bonsaj, primerek, ki ga je s sabo na delavnico prinesel Roland pa je bil res dober. Očitno že pripravljan materijal, ki sva mu dodala le piko na i.

Starting material

Roland working

It was raining and getting colder but we were in our special worlds. Pure meditation. Of course we spoke about some bonsai things, but most of all we enjoyed a good material.

Dež je škrebljal, postajalo je hladno a z Rolandom sva bila vsak v svojem svetu. Čista meditacija. Seveda sva obdelala tudi nekaj bonsajskih tem a največ uživala na dobrem materijalu.

Almost there

Final touch

Result

This cascade is very close to it's final look. Just re-potting into smaller and narrower pot appropriate for cascade style and Roland will be able to exhibit his small treasure!

Kaskada je že zelo blizu končni podobi. Le še presaditev v manjšo, bolje rečeno ožjo posodo primerno za kaskadni slog in Roland bo svoj mali zaklad lahko razstavil!

Ni komentarjev: