torek, 23. marec 2010

JAMI

We changed fog in Ljubljana for sun and fresh windy air in the country side. Oh yes, home sweet home ... This year's first digging was successful: one hundred years old Cotinus coggygria, that I already found last year and at least one hundred years old Prunus mahaleb. What a spectacular material. Tomaz dig out one too. Now Pinus sylvestris digging time is coming!

Ljubljansko meglo sva s Tomažem zamenjala za primorski sonček in svež zrak z vonjem po burji. Oh ja, domači kraji ... Prvi letošnji izkop je bil uspešen: stoletnemu ruju, ki sem ga našel že lani, se je pridružila še vsaj toliko stara rešeljika. Res izjemen materijal. Tudi Tomaž je izkopal eno. To je vse za letos, kar se listavcev tiče. Vsaj načrt je tak. Prihaja čas lova na rdeče bore!
P.S.: It was a really beautiful day!

P.S.: Res je bil lep dan!

Ni komentarjev: