petek, 26. marec 2010

GREGA IN JOŽE

We were working again! Grega came in Tora for basic workshop. He told me that he wish work with bonsai for a long time, but his friends always warned him that bonsaism is too complicated. Well, Grega soon realized that this isn't so. If you have a good teacher, of course ;-) . After an hour of theory we choose Larix in Tora's treasure of materials. From bush we created a bonsai. Grega is great talent for wiring. He learned how to wire without any problem! Anyhow, Larix is one of the species on which you can easier learn how to wire. There is no needles or leaves on the way and the brunches are very flexible.

Sper smo delali! Na tečaj za začetnike se je v Tori oglasil Grega. Pravi, da si je želel z bonsaji ukvarjati že od nekdaj, pa so mu to dejavnost vedno odsvetovali češ, da je prezapletena. No, pa je kmalu ugotovil, da le ni tako. Če imaš dobrega učitelja pa sploh ;-) . Po urici teorije sva v bogati zakladnici Tore izbrala macesen in iz grmička je nastal bonsaj. Grega je izjemen talent za žičenje. To veščino je osvojil brez težav! Sicer pa macesen gotovo sodi med vrste, na katerih je žičenje najlažje učiti. Nobene iglice ali lista ni na poti, veje so zelo prožne.

Grega and Jože in action
Grega in Jože v akciji


Grega, master of wiring
Grega, mojster žičenja

Meanwhile Jože worked on his Chamaecyparis. He has some experiences with bonsai, but anyway he like to come to Tora for advice or two. We ended the tree that we already started in the winter. Then we searched for a right pot. We digged Chamaecyparis out of the mud, washed the roots and potted it into chabasai. It will enjoy that!

Med tem je v ozadju na svoji pacipresi delal Jože. On ima že več izkušenj z bonsaji, vseeno pa rad pride v Toro po kakšen nasvet ali dva. Dokončala sva drevo, ki sva ga začela že pozimi, potem pa sva pacipresi poiskala še primerno posodo. Izkopala sva jo iz blatnega oklepa, sprala korenine in jo posadila v čabasai. To bo uživala!Just watering and this is it
Samo še zalivanje


Bonsai spring will continue even in the next days. Keep  reading!

Bonsajska pomlad tudi v prihodnjih dneh ne bo popustila. Se beremo!

Ni komentarjev: