nedelja, 14. marec 2010

DOBER DAN

Yes, this was a good day! I was waiting for Andrej, his girlfriend gave him a workshop in Tora as a present, meanwhile Raje in Tomaž started to work: repoting trees from greenhouse, and there was a lot of work:

Ja, to je bil dober dan! Med tem, ko sem čakal, da v Toro na tečaj za začetnike (darilo njegove boljše polovice!) pride Andrej, sta se Raje in Tomaž že lotila dela. Na vrsti je bilo presajanje dreves, ki so zimo preživela v rastlinjaku. In dela ni bilo malo:
Andrej participated at basic workshop, we worked on Juniperus chinensis and gave it a new look. Andrej is skilled photographer and he has a feeling for beauty. Without problems he learned how to wire and other basic bonsai skills.

Andrej je bil deležen klasičnega šolaja na kitajskem brinu, ki je dobil novo podobo. Izučen fotograf ima občutek za lepo in je brez težav osvojil osnovne veščine oblikovanja, predvsem žičenja.
Then Miha joined us, he helped with transplanting of Raje's trees, after that we find the first pot for his Chamaecyparis too.

Potem se nam je pridružil še Miha, ki je najprej pomagal pri presajanju Rajetovih dreves, kasneje smo poiskali prvo posodo še za njegovo pacipreso.

We ended this day with lunch. A beautiful spring day, a lot of friends, Raje overcoming his crisis after coming from Alaska - this is what I call a good day!

Dan smo popolnili s skupnim kosilom. Lep spomladanski dan, prijatelji na kupu, Raje je že prebolel najhujšo krizo ob predčasni vrnitvi z Aljaske - temu se reče dober dan!

Ni komentarjev: