četrtek, 18. oktober 2012

PREDAVANJE

This time regular weekly workshop of the Tora group passed in the laid-back atmosphere, first we listened with interest about Raje's adventures in Brazil, where he was part of the crew of his wife Ruth: she competed at Jungle Marathon:
 
Tokratna redna tedenska delavnica skupine Tora je minila v ležernem vzdušju; najprej smo z zanimanjem poslušali Rajetove dogodivščine iz Brazilije, kjer je na Jungle maratonu spremljal Ruth:
 
 
Despite of the work on the trees we did not miss a single detail ...
 
Kljub delu na drevesih nismo izpustili nobene podrobnosti ...
 
 
Janez continued with his work on dead-wood on mugo pine:
 
Janez je nadaljeval delo na suhem lesu svojega ruševja:
 
 
Miha cut off all the wire on the spruce with great nebari and tappering, he prepared it for next steps:
 
Miha je razžičil smreko z odličnim nebarijem in ožanjem, ter jo pripravil na nadaljevanje dela:
 
 
Tomaž helped me to work on juniper, it started it's way in to bonsai last year:
 
Tomaž mi je pomagal na brinu, ki je svojo bonsajistično pot začel  že lani:
 
 
From his rich treasury of yamadoris Matej brought a great mugo pine with a lot of movement and natural dead wood:
 
Matej pa je iz svoje bogate zakladnice jamadorijev na delavnico prinesel odlično ruševje z ogromno gibanja in naravnega suhega lesa:
 

 
Quality of trees at the workshops of the Tora group is at an enviable level. We are not in a hurry, in the first place, the survival of the tree matters. Step by step. This is a school. We are facing a long winter now and the trees will slowly get the form until the spring, some of them will be also prepared for the exhibitions. But in the next few years you can expect masterpieces from the Tora studio!
 
Kakovost dreves na delavnicah skupine Tora je na zavidljivi ravni. Z obdelavo se nam nikamor ne mudi, na prvem mestu je preživetje drevesa. Korak za korakom. To je šola. Pred nami je dolga zima in drevesa bodo do spomladi počasi dobivala obliko, kakšno bo do spomladi tudi dokončno pripravljeno na razstave. Seveda pa lahko prave mojstrovine iz ateljeja Tora pričakujemo v nekaj prihodnjih letih!
 
P.S.: Do not miss: On Wednesday, 24 October, at the regular weekly Tora workshops, we will prepare two lectures: Matej will present his impressions from a one-month training in Japan, Tomaž will briefly lectured on how to winter bonsai. Start of lectures at 18.00 in Reš nursery. Admission is 5 euros. For all information please contact tora.bonsai@gmail.com or call 041 241224 . WELCOME!
 
P.S.: Nikakor ne smete zamuditi: V sredo, 24. oktobra, bomo v okviru rednih tedenskih delavnic šole Tora izvedli dve predavanji: Matej bo predstavil svoje vtise z enomesečnega šolanja na Japonskem, Tomaž pa na kratko predaval o prezimovanju bonsajev. Začetek predavanj ob 18.00 v predavalnici vrtnarije Reš. Vstopnina je 5 eur. Za vse informacije pišite na tora.bonsai@gmail.com ali pokličite 041 241224. VABLJENI!!!

Ni komentarjev: