ponedeljek, 29. oktober 2012

ERD

I spent the weekend in Erd near Budapest, I exhibited one tree at small but very high-quality exhibition organized by friends from Marczika bonsai studio. Very good show, very good place in the renovated gallery in Erd with excellent lighting and high quality trees: this was a nice weekend. Demonstrators were Vaclav Novak, Milan Karpišek, Adriano Bonini and Sandor Papp. How much effort, work, resources and time is needed to organize such an event can only know someone who has  already organized something like this by himself. Therefore, András, Sándor and Bálint - congratulations again!
 
Konec tedna sem preživel v Erdu blizu Budimpešte, razstavljal sem na manjši a zelo kvalitetni razstavi v organizaciji prijateljev iz studija Marczika. Zelo dobra razstava, zelo dober prostor v obnovljeni galeriji v Erdu z odlično osvetlitvijo, in visoka kvaliteta dreves, za mano je lep konec tedna. Demonstrirali so Vaclav Novak, Milan Karpišek, Adriano Bonini in Sandor Papp. Koliko truda, dela, sredstev in časa je potrebnih za organizacijo takšnega dogodka lahko ve samo nekdo, ki je kaj takega že organiziral sam. Zato András, Bálint in Sándor čestitke še enkrat!
 
Talking with old friends is always one of the best parts of the exhibition ...
Pogovor s starimi prijatelji je vedno boljši del razstave ...
 
Sandor Papp (with a girlfriend) is one of the three guys, who organized this great event
Sandor Papp (s prijateljico) je eden od trojice, ki je poskrbela za vrhunsko organizacijo
 
Renewed gallery in Erd hosted some 40 great bonsai trees
Obnovljena galerija v Erdu je gostila približno 40 vrhunskih bonsajev
 
For me one of the best in the exhibition - white pine by Sándor Papp
Zame eno najboljših dreves na razstavi - beli bor Sandorja Pappa
 
Larch by Vaclav Novak also impressed me
Navdušil me je tudi macesen Vaclava Novaka
 
Nik also represented Slovenia on the exhibition - here you can see Rozman father and son in the discussion about Nick juniper ...
Slovenske barve je na razstavi zastopal tudi Nik - tule oče in sin Rozman v razpravi o razstavljenem Nikovem brinu ...
 
Just some details ...
Še dve podrobnosti ...
 
PS: When I came home, I was greeted by destruction in the courtyard: magnolia has crashed under the weight of snow and crashed on the shelves. Luckily this time I was careful and I removed bonsai trees before departure ... It was close!
 
P.S.: Ko sem prišel domov, me je na dvorišču pričakalo razdejanje: magnolija se je zrušila pod težo snega in zgrmela na police. Na srečo sem bil tokrat previden in sem bonsaje izpod drevesa umaknil že pred odhodom ... Tokrat je šlo za las!
 
 


Ni komentarjev: