ponedeljek, 01. oktober 2012

TEDEN

This was a busy bonsai-week: in Thursday we met at weekly workshop of Tora group and we say goodbye to Rajko, who is traveling to Brazil for new adventure. Before he went away, he helped to explain dead wood technique - Tomaž was his student.
 
Bonsajsko bogat teden je za mano: v četrtek smo se na redni tedenski delavnici skupine Tora poslovili od Rajkota, ki je odšel v Brazilijo, novim ekstremnim dogodivščinam na proti. Še prej je Rajko pomagal pri razlaganju tehnike ustvarjanja mrtvega lesa - lekcijo je vzel Tomaž.
 
 
The other Tomaž was working on his juniper; we continued the work on the tree also in Friday, first faze will be completed this week, so we'll show the result then.
 
Drugi Tomaž je delal na svojem brinu, z delom sva nadaljevala tudi v petek, prva faza bo dokončana ta teden, tako da rezultat kmalu pokažemo.
 
 
Miha enjoyed at his black pine.
 
Miha pa je užival na zanimivem črnem boru.
 
 
Then Matej came by, and he got a nice present from Miha for a diploma!
 
Potem se je oglasil še Matej, ki je za darilo za diplomo od Mihe prejel lepega jurčka!
 
 
In Saturday Darjan from Križevec came to the atelier for basic workshop. We worked on Larix, Darjan learned basic techniques.
 
V soboto se je na tečaju oglasil Darjan iz Križevec. Delala sva na dobrem macesnu, Darjan pa je osvojil osnove.
 
 
In Sunday I exhibited one tree at a club exhibition in Gorizia. As I said many times - one can learn from anybody - this time Luca Bragazzi prepared a very interesting lecture about how to help the trees in the time of climate changes and extreme temperatures. If everything goes right, then Luca will soon be at Tora atelier!
 
V nedeljo sem razstavljal v Gorici v Italiji. In spet sem dobil novo potrdilo, da se lahko od vsakega kaj naučiš - tokrat je zelo zanimivo in poučno predavanje pripravil Luca Bragazzi. Tema, kako pomagati drevesom v času podnebnih sprememb in ekstremnih temperaturnih razlik, je bila zelo aktualna! Če bo vse po sreči, bo Luca kmalu gost mojega ateljeja.

Ni komentarjev: