ponedeljek, 08. oktober 2012

ŠE EDEN

I am not complaining, but working bonsai-days are taking place one after another :-) ! In Tuesday we met at weekly workshop in Tora group. This time we analyzed a lot and we searched for solutions at Roland's black pine and at Matej's red pine. Detailed analysis set a first steps, which will be done at appropriate time.
 
Bonsajistično delavni dnevi se kar vrstijo, se nič ne pritožujem :-) ! V torek smo se srečali na redni tedenski delavnici v skupini Tora, tokrat smo veliko analizirali in iskali rešitve za Rolandov črni in Matejev rdeči bor. Podrobne analize so nakazale prve korake, ki jih bomo napravili ob primernem času.


In Wednesday Maurizio, international student from across the border, came in to shop. He proved that he knows how to implemented theory in to practical work. We worked on his little Larix and Maurizio was preparing for workshop with Melloni.
 
V sredo se je v delavnici oglasil Maurizio. Mednarodni študent iz zamejstva :-)! Dokazal je, da zna teorijo dobro preliti tudi v prakso, obdelala sva njegov macesenček in se pripravila na delavnico z Mellonijem.

 
In Friday Miha came by, we made another step at his Taxus. This is his first bonsai, he taking care of it for almost one year now.
 
V petek je bil tu Miha, na tisi, ki je njegov prvi bonsaj in na katerem že slabo leto spoznava radosti te umetnosti, sva napravila še en korak naprej.


For the weekend in Slovenian bonsai club we hosted Italian-German artist Andrea Melloni. There are a few artists that I can feel like a felt Andrea - we have almost identical views at bonsai, and also very similar style. Andrea will be guest of my shop too! In Sunday I assisted him at demonstration for club members. We worked at my juniper. Maybe our style are so similar because we are directors of Progetto Futuro schools in Germany and Slovenia :-)
 
Konec tedna pa smo v okviru Slovenskega bonsaj kluba gostili še italijansko-nemškega bonsajista Andreo Mellonija. Malo je bonsajistov, ki jih tako začutim, kot sem njega: imava praktično identične poglede na bonsajizem, tudi podoben slog. Andrea bo gotovo še gost tudi v moji delavnici. V nedeljo sem mu asistiral na demonstraciji na mojem brinu pred člani SBK; morda sta najina pogleda tako podobna tudi zato, ker sva nosilca podružnic šole Progetto Futuro :-)

 Ni komentarjev: