petek, 10. februar 2012

ANA IN OSTALI

14 hours of bonsaism? Why not! Instead of tiredness at the evening I felt only fulfillment and nice energy. More such days, please!
In the morning Ana came in for basic workshop. She'll get an olive tree for the present in the spring. She decided to came in school before, because she don't want to kill her gift. See, this is the right way! Bravo Ana! She got information how to grow the olive, on the red pine she learned basic techniques. I am sure that gift will survive this time!

14 ur bonsajizma? Zakaj pa ne! In namesto utrujenosti sem zvečer čutil zgolj izpolnjenost in prijetno energijo. Še več takih dni, prosim!
Dopoldne je na začetni tečaj prišla Ana. Spomladi bo za darilo dobila oljko; ko je zvedela za to, se je takoj odločila za šolanje, saj noče, da bi ji darilo neslavno propadlo. Vidite, tako se dela! Bravo Ana! Dobila je napotke o vzgoji oljke, na rdečem boru pa je spoznala osnovne tehnike oblikovanja. Prepričan sem, da bo darilo tokrat preživelo!


In the afternoon the TORA group of students who are included in to intensive school gathered at regular weekly workshop. Miha did a step forward with his Fagus. It is a non-classical bonsai, full of character, slowly getting its form. Because forming of the crown at broadleaved tress is slower then at conifers, Fagus needs some more years to fully developed stage, but it did a great step forward since the first shaping two years ago. The time runs slowly at broadleaved trees. With Miha we focused at right wiring technique. One must be careful wiring the Fagus, because its buds can easily be opened by touching them. And because Fragus starts its buds just once in the year this can be even fatal for the tree.

Popoldne se je na svoji redni tedenski seansi v delavnici spet zbrala ožja TORA skupina študentov, ki so vključeni v intenzivni program šolanja. Miha je napravil korak naprej pri razvoju svoje bukve. Gre za neklasičen bonsaj, poln karakterja, ki počasi dobiva zaželjeno formo. Ker pri listavcih graditev krošnje traja veliko dlje, kot pri iglavcih, ji do končne podobe sicer manjka še nekaj let, toda od prvega oblikovanja, ki ga je bukev prav tako doživela v Tori pred dvema letoma, je napravila lep korak naprej. Ampak to je še en dokaz, kako pri listavcih čas teče počasi. Z Mihom sva dala poudarek na pravilni tehniki žičenja; pri bukvi je potrebno biti zelo previden, saj se brsi ob dotiku kaj hitro razprejo in zaradi izsušitve lahko propadejo. Ker pa bukev brste nastavlja samo enkrat, je to lahko za drevo tudi usodno.

Fagus after first shaping in december 2009

Yesterday before starting the work

After the work

Slovenian new talent Roland, who is preparing in Tora for NTC, finaly finished his cascade Juniper after three workshops. Last time we ended at forming the basic line, this time Roland worked at crown-forming. Matej helped him with wiring. Roland was very concentrated, some minor corrections (we can not forget the negative space, can we Roland) and new cascade beauty is born. There is no doubt that Roland will developed this beauty in to nice bonsai. Now is time for very important second stage: pinching, dealing with details and maintenance. The current result is just a good starting point for a serious work on the tree.

Slovenski novi talent Roland, ki se v Tori pripravlja na nastop na NTC, je po treh delavnicah dokončal svoj kaskadni brin. Zadnjič smo končali pri oblikovanju osnovne linije, tokrat je Roland delal na oblikovanju krošnje. Pri žičenju mu je pomagal Matej. Roland je delo opravil z veliko zbranostjo, sledilo je še nekaj popravkov (na prazen prostor nikakor ne smemo pozabiti, a ne Roland) in nova kskadna lepotica je tu. Nobenega dvoma ni, da jo bo Roland s svojo predanostjo znal razviti v lep bonsaj. Zdaj namreč pride na vrsto zelo pomembna druga faza: vršičkanje, ukvarjanje s podrobnostmi in vzdrževanje. Zdajšnji rezultat je zgolj dobro izhodišče za začetek resnega dela na drevesu.
3 komentarji:

Miha Oberstar pravi ...

Ojla. A ni malo zgodaj za rezanje bukve ?

Tomaž Kovšca pravi ...

Ne, če bukev ostane na topem, oz. v prostoru, kjer ne zmrzuje. Poleg tega sta bila odrezana zgolj eden ali dva brsta, šlo je le za žičenje. Pa vseeno bo bukev ostala na varnem dokle ne bo minila nevarnost hude zmrzali.

Miha Oberstar pravi ...

A ok. Temperature so res nizke, zato me je zanimalo. Moja drevesa so (z izjemo dveh) v ledeni dobi. Me prav zanima kaj bo prinesla pomlad...