ponedeljek, 27. februar 2012

KORAK NAZAJ?

Often it happens that at first glance the tree has to move back for one step into it's bonsai development, so that it may then do three steps forward. For good base one must sacrifice a branch more and above all much more time. And the vision is very important! This is the main lesson I learned again at this time session of PF branch led by Enrico Savini. The theme of this time's workshop was dead wood and live veins. Material: all exceptional trees. Group of students is developing quickly and this is noticed also in material. Bonsai art is a sculpture in a living material. Work on dead wood empahsizes this feeling even more!

Velikokrat se zgodi, da na prvi pogled drevo naredi korak nazaj v svojem bonsajskem razvoju, zato, da lahko potem napravi tri korake naprej. Za dobro osnovo, je treba žrtvovati kakšno vejo več in predvsem nekaj več časa. Pa vizija je pomembna! To je glavna lekcija, ki sem jo ponovno dobil na tokratni seansi podružnice Savinijeve PF. Tema tokratne delavnice je bil suh les in žive vene. Materijal pa: izjemna drevesa. Skupina študentov se razvija z velikimi koraki in to se vidi tudi pri izboru materijala. Bonsajizem je kiparstvo v živem materijalu, delo na suhem lesu pa občutek kiparjenja še bolj poudari!


The feelings when one create an art from the ordinary piece of wood are great. Getting familiar with new techniques with help of one of the best artists in the world, is great too. When every details count!

Ko iz navadnih odrezanih štrcljev nastajajo umetnine, je občutek izjemen. Spoznavanje novih tehnik pod vodstvom enega najboljših bonsajistov na svetu, tudi. Ko šteje vsaka podrobnost!
About consequences ... Well, some other time :-) !

Posledice pa ... O tem kdaj drugič :-) !


4 komentarji:

Igorilla pravi ...

Very interesting report, Tomaz! Thank you for sharing :)

LP Igor

Tomaž Kovšca pravi ...

Thank you! Keep coming back for more interesting stuff!

Andrej Arnšek pravi ...

A si tudi po prstih 'kiparil'?!

Tomaž Kovšca pravi ...

To niso moji prsti! ;-)