četrtek, 02. februar 2012

KARAVANA GRE DALJE

Obviously, Wednesdays will become traditional days for sessions of TORA students. Last night we concentrated at two trees - Roland's juniper, his training material for NTC got nice basic line (cascade again :-) ), Miha worked on shari at his Chamaecyparis. 

Srede bodo očitno postale tradicionalni termin za srečanja skupine študentov v TORA. Sinoči smo se posvetili dvem drevesom - Rolandov brin, ki je trening materijal za pripravo na NTC, je dobil lepo osnovno linijo (ja, spet kaskada :-) ), Miha pa se je posvetil obdelavi šarija na pacipresi.


Roland's juniper has developed from bush to promising cascade material in just two sessions. As Roland pointed out: searching for and creating the basic line on the tree is the most important and needs time. From here shaping bonsai is just routine.  

Rolandov brin je po dveh delavnicah iz neuglednega grma napredoval v materijal, ki že kaže, da lahko iz njega nastane lepa kaskada. Kot je ugotovil Roland sam: iskanju in kreiranju osnovne linije na drevesu se splača posvetiti veliko časa. Od tu naprej je formiranje bonsaja zgolj rutina.

The basic line is set. From now on shaping is just a routine

Miha created a nice shari on his Chamaecyparis. He used the "shadow" technique. He was on fire! :-) Tomaž came in for inspection and he was obviously satisfied with result. Chamaecyparis will be wired and shaped in next sessions, and then it will be ready for exhibition.

Miha je s t.i. tehniko senc izdelal prepričljiv šari na svoji pacipresi. Tako zavzeto je delal, da se je kar kadilo! :-) V inšpekcijo je prišel tudi Tomaž in bil z rezultatom očitno zadovoljen! Pacipreso zdaj čaka podrobno žičenje in oblikovanje in pripravljena bo na razstavljanje.

He was on fire ... 
P.S.: Used techniques: heavy bending with rafia and lever, fixing on extra rod, machine work on shari using "shadow technique.

P.S.: Uporabljene tehnike: močno krivljenje s pomočjo rafije in pomožnega vzvoda, fiksiranje na pomožno palico, strojno obdelovanje šarija s tehniko senc.

Ni komentarjev: