petek, 17. februar 2012

SAGA

We, Tomaž and me, started a new part of Juniper saga. He will not run out of material for a while; this time he brought the tree, which needed a deep analysis, but we find a solution quite soon. We used only one branch. The branch we could gave the best movement. I left Tomaž with wiring and did a plan of work on Boštjan's Larix. Boštjan came in for second workshop and he learned some new techniques and grips.

S Tomažem sva zastavila novo nadaljevanje sage o brinih. Materijala mu še lep čas ne bo zmanjkalo; tokrat je v delavnico prinesel primerek, ki je zahteval kar nekaj poglobljene analize, a vendar je bila rešitev kmalu na dlani. Uporabila bova zgolj srednjo vejo, ki ji lahko dava najboljšo linijo. Tomaža sem prepustil žičenju, potem pa sva z Boštjanom napravila načrt njegovega dela na macesnu. Boštjan je prišel na nadaljevalni tečaj in spoznal je nekaj novih tehnik in prijemov:


We, Tomaž and me, then focused on styling the Juniper. Some bending with rafia, a lot of wiring and the result after first styling is here. Well, on this photo still a little uncombed, before the fine shaping - I mean Juniper, not Tomaž :-) :

S Tomažem sva se potem posvetila oblikovanju brina. Nekaj krivljenja s pomočjo rafije, veliko žičenja in rezultat po prvem oblikovanju je tu. No, na spodnji fotografiji še nekoliko skuštran, pred finim oblikovanjem - na brin mislim, ne na Tomaža :-) :

Juniperus chinensis is with no doubt one of the best species appropriate for bonsai. It allow a lot of creativity and expression, I love this species!

Kitajski brini so brez dvoma ena najboljših vrst primernih za bonsaj. Omogočajo izjemno ustvarjalnost in izpovednost, meni ena najljubših vrst.

Before (and already after some bending)

After (not bad for first styling)

P.S.: Family Rozman, thank you for visit and nice wishes!

P.S.: Hvala družini Rozman za lepe želje in obisk!  

Ni komentarjev: