četrtek, 21. marec 2013

SAVINI

We, Roland and I, were for two days at the seat of Progetto Futuro school with Enrico Savini. Well, Roland was sick to know how his new tree looks in live :-). And I caught him documenting his first contact with the exceptional tree ...
 
Z Rolandom sva se za dva dni odpravil na izpopolnjevanje na sedež šole Progetto Futuro k Enricu Saviniju. No, Rolanda je bol zanimalo, kako v živo zgleda njegova nova pridobitev :-) . In sem ga ujel, kako dokumentira svoj prvi stik z izjemnim drevesom ...
 

If it was difficult for Roland to wait, what must Enrico went trough waiting for his new toy!Exceptional material of the highest level, in a few years this will be a winning masterpiece.
 
Če je že Roland težko čakal, kaj je moral preživljati šele Enrico ob čakanju na svojo novo igračko! Izjemen materijal najvišjega ranga, v nekaj letih bo iz njega nastala zmagovalna mojstrovina.


We spent the next day in the workshop and worked with Enrico. Endless talkings, analysis and work.

Z Rolandom sva naslednji dan preživela v delavnici z Enricom in delala. Neskončni pogovori, analize in delo.


If a working atmosphere is like this, then it is not hard to work and the day is over in a minute!

Če je delovno vzdušje takšno, potem ni težko delati, čas pa tako ali tako mine kot blisk.


On such occasions I always say: if I've learned one single new thing, then the purpose is achieved. And this time it was more than that!

Vedno si ob takšnih priložnostih rečem: če sem se naučil eno samo samcato novo stvar, potem je namen dosežen. In tokrat je bil več kot samo to!


Ni komentarjev: